Metodický pokyn Legislativně právního oddělení FAČR č. 5/2015 Vzájemný vztah Elektronického informačního systému a předpisů FAČR

Účinnost od: 1. 7. 2015

Platnost: 1. 7. 2015

Původce: Fotbalová asociace

Dokumenty