Úřední deska - rozhodnutí

Kategorie Název Informace Platnost
Rozhodnutí Zápis z jednání VV OFS Děčín Zveřejnil: Děčín - VV OFS Děčín 23. 1. 2018
Adresát: Kluby/Oddíly, veřejnost - VV OFS Děčín 31. 12. 2018
Rozhodnutí Úřední zprávy č. 16 Zveřejnil: Brno - město - 23. 1. 2018
Adresát: Kluby a účastníci soutěží MěFS - 22. 2. 2018
Rozhodnutí Úřední zprávy č. 18 Zveřejnil: Brno - venkov - 23. 1. 2018
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno - venkov - 22. 2. 2018
Rozhodnutí Vyhlášení valné hromady Zlínského KFS Zveřejnil: Zlínský kraj - 23. 1. 2018
Adresát: oddíly Zl KFS - 29. 3. 2018
Rozhodnutí předání míčů a praporků Zveřejnil: Louny - OFS Louny 23. 1. 2018
Adresát: Kluby OFS Louny - OFS Louny 12. 2. 2018
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. 2/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 23. 1. 2018
Adresát: členské kluby v příloze - 23. 1. 2019
Rozhodnutí Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. 1/2018-1 Zveřejnil: Etická komise - 23. 1. 2018
Adresát: členské kluby v příloze - 23. 1. 2018
Komuniké Seminář KR OFS Příbram 1.3.2018 Zveřejnil: Příbram - 23. 1. 2018
Adresát: Rozhodčí OFS Příbram - 2. 3. 2018
Rozhodnutí usnesení řádné Valné hromady MěFS Ostrava ze dne 16.01.2017 Zveřejnil: Ostrava - město - VV MěFS Ostrava 22. 1. 2018
Adresát: kluby, komise, rozhodčí - VV MěFS Ostrava 22. 2. 2018
Komuniké Zápis DK ze dne 18.1. 2018 Zveřejnil: Ústecký kraj - DK ÚKFS 19. 1. 2018
Adresát: kluby/ oddíly ÚKFS, vyloučení hráči v soutěžích ÚKFS - DK ÚKFS 30. 6. 2018
Rozhodnutí Úřední zprávy JmKFS č.20 Zveřejnil: Jihomoravský kraj - 19. 1. 2018
Adresát: Kluby JmKFS a ostatní účastníci soutěží JmKFS - 19. 2. 2018
Komuniké Nominace výběru OFS Hradec dívky WU-12 SH Třebeš 27. 1. 2018 Zveřejnil: Hradec Králové - 19. 1. 2018
Adresát: Hradec Králové - 31. 12. 2020
Rozhodnutí OK 23/2017 - Předvolání Zveřejnil: Odvolací komise - 19. 1. 2018
Adresát: Jan Bořil, ID 91010827 - 19. 2. 2018
Rozhodnutí OK 25/2017 - Předvolání Zveřejnil: Odvolací komise - 19. 1. 2018
Adresát: 1. FC SLOVÁCKO, a.s., ID 7220721 - 19. 2. 2018
Komuniké Registrace profesionální smlouvy Zveřejnil: Fotbalová asociace - 19. 1. 2018
Adresát: ID 96111401 - 2. 2. 2018
Komuniké Registrace profesionální smlouvy Zveřejnil: Fotbalová asociace - 19. 1. 2018
Adresát: ID 86061020 - 2. 2. 2018
Komuniké Registrace profesionální smlouvy Zveřejnil: Fotbalová asociace - 19. 1. 2018
Adresát: ID 92120752 - 2. 2. 2018
Komuniké Registrace profesionální smlouvy Zveřejnil: Fotbalová asociace - 19. 1. 2018
Adresát: ID 92062040 - 2. 2. 2018
Rozhodnutí Zápis č. 11/2018 VV OFS 11.01.2018 Zveřejnil: Litoměřice - VV 19. 1. 2018
Adresát: kluby, veřejnost, komise OFS - VV 30. 6. 2018
Rozhodnutí DK-řádné zasedání ze dne 17.1.2018 Zveřejnil: Řídící komise pro Čechy - 18. 1. 2018
Adresát: Určeno klubům hrající soutěže ŘKČ - 30. 6. 2018