Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily sběrné faktury čj. EK 20/2020-1

Zveřejnit od: 19. 11. 2020
Zveřejnit do: 10. 2. 2022

Původce: Etická komise

Adresát: Členské kluby v příloze

Dokumenty