Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení s kluby, které neuhradily odstupné dle § 9 odst. 1 písm. b) Přestupního řádu FAČR čj. EK 21/2020-1

Zveřejnit od: 19. 11. 2020
Zveřejnit do: 17. 2. 2022

Původce: Etická komise

Adresát: Členské kluby v příloze

Dokumenty