Odložení VH OFS Mělník

Zveřejnit od: 11. 1. 2021
Zveřejnit do: 1. 3. 2021

Původce: Mělník

Adresát: kluby

7.1.2021 na jednání VV OFS Mělník per rollam jednohlasně rozhodl o odložení VH OFS Mělník na termín 17.2.2021 od 17.00 v zasedací místnosti MÚ Mělník, Nám. Míru 1, 27601, Mělník.

Dokumenty