Materiály 12. Mimořádné valné hromady ÚSTECKÉHO KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU

Zveřejnit od: 19. 2. 2021
Zveřejnit do: 30. 4. 2021

Původce: Ústecký kraj

Adresát: kluby/oddíly ÚKFS, OFS Ústeckého kraje, členové FAČR, delegáti VH v roce 2021

Materiály k 12. Mimořádné valné hromadě ÚKFS, která se uskuteční dne 22. dubna 2021 od 17:00, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem-město.

Dokumenty