Aktualizovaná hygienicko protiepidemická opatřeni pro konáni amatérských soutěží

Zveřejnit od: 30. 7. 2021
Zveřejnit do: 31. 7. 2022

Původce: Svitavy

Adresát: Kluby FAČR - OFS Svitavy, orgány OFS Svitavy

https://facr.fotbal.cz/aktualizovana-hygienicko-protiepidemicka-opatreni-pro-konani-amaterskych-soutezi/a14564 Obecně lze konstatovat, že každá osoba přítomná v průběhu utkání na stadionu je povinna prokázat svoji bezinfekčnost některým ze způsobů uvedených v bodě 3 přiloženého dokumentu, a to následovně: hráči a členové realizačních týmů rozhodčímu, diváci organizátorovi utkání. V případě jakýchkoli změn se vás budeme snažit co nejrychleji informovat, sledujte také oficiální web "www.fotbal.cz", kde by měly být k dispozici nejaktuálnější informace.

Dokumenty