Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: EK 12/21-1

Zveřejnit od: 25. 11. 2021
Zveřejnit do: 8. 11. 2024

Původce: Etická komise

Adresát: Tomáš Linhart (ID FAČR: 74110953)

Dokumenty