Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: EK 13/21-1

Zveřejnit od: 25. 11. 2021
Zveřejnit do: 8. 11. 2024

Původce: Etická komise

Adresát: Milan Tandara (ID FAČR: 54050214)

Dokumenty