Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: EK 14/21-1

Zveřejnit od: 25. 11. 2021
Zveřejnit do: 24. 11. 2022

Původce: Etická komise

Adresát: Miroslav Skála (ID FAČR: 58110169)

Dokumenty