Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: EK 15/21-1

Zveřejnit od: 25. 11. 2021
Zveřejnit do: 7. 11. 2024

Původce: Etická komise

Adresát: Miroslav Svoboda (ID FAČR: 50070066)

Dokumenty