Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: EK 19/21-1

Zveřejnit od: 25. 11. 2021
Zveřejnit do: 8. 11. 2024

Původce: Etická komise

Adresát: Richard Zrník (ID FAČR: 96030683)

Dokumenty