Předvolání č.j. EK 30/20-3

Zveřejnit od: 25. 11. 2021
Zveřejnit do: 25. 11. 2022

Původce: Etická komise

Adresát: Petr Klupák (ID FAČR: 84051422)

Dokumenty