Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: EK 1/2022-1

Zveřejnit od: 10. 1. 2022
Zveřejnit do: 20. 1. 2023

Původce: Etická komise

Adresát: Denis Laňka (ID: 97050694)

Dokumenty