Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení č.j.: EK 2/22-1

Zveřejnit od: 10. 1. 2022
Zveřejnit do: 8. 2. 2024

Původce: Etická komise

Adresát: Marek Pilný (ID: 73120073)

Dokumenty