Rozšíření disciplinárního řízení č.j. EK 45/20-7

Zveřejnit od: 10. 1. 2022
Zveřejnit do: 19. 1. 2024

Původce: Etická komise

Adresát: Jan Hořejší (ID FAČR: 60080336)

Dokumenty