Úřední deska - rozhodnutí

Kategorie Název Informace Platnost
Rozhodnutí Zápis + rozhodnutí DK ze dne 14.10.2020 Zveřejnil: Brno - venkov - 15. 10. 2020
Adresát: Kluby a účastnící soutěží OFS Brno-venkov - 30. 5. 2021
Rozhodnutí Úřední zprávy OFS č. 13 Zveřejnil: Brno - venkov - 14. 10. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 13. 11. 2020
Rozhodnutí Zápis + rozhodnutí DK ze dne 7.10.2020 Zveřejnil: Brno - venkov - 8. 10. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 30. 11. 2020
Rozhodnutí Úřední zprávy OFS č. 12 Zveřejnil: Brno - venkov - 7. 10. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 6. 11. 2020
Rozhodnutí Zápis + rozhodnutí DK ze dne 30.9.2020 Zveřejnil: Brno - venkov - 1. 10. 2020
Adresát: Kluby a účastnící soutěží OFS Brno-venkov - 1. 11. 2020
Rozhodnutí Úřední zprávy OFS č. 11 Zveřejnil: Brno - venkov - 30. 9. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 31. 10. 2020
Rozhodnutí Zápis + rozhodnutí DK ze dne 23.9.2020 Zveřejnil: Brno - venkov - 24. 9. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 31. 10. 2020
Rozhodnutí Zápis + rozhodnutí DK ze dne 16.9.2020 Zveřejnil: Brno - venkov - 17. 9. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 31. 10. 2020
Rozhodnutí Zápis + rozhodnutí DK ze dne 9.9.2020 Zveřejnil: Brno - venkov - 10. 9. 2020
Adresát: Kluby a účastnící soutěží OFS Brno-venkov - 31. 10. 2020
Rozhodnutí Losovací čísla pro SR Zveřejnil: Brno - venkov - 29. 7. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 30. 6. 2021
Rozhodnutí Rozhodnutí o zahájení SR 2020/2021 Zveřejnil: Brno - venkov - 27. 7. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 30. 6. 2021
Rozhodnutí RFS pro SR 2020/2021 Zveřejnil: Brno - venkov - 27. 7. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 30. 6. 2021
Rozhodnutí Adresář klubů pro SR 2020/2021 Zveřejnil: Brno - venkov - 23. 7. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 30. 6. 2021
Rozhodnutí TL pro podzimní část SR 2020/2021 Zveřejnil: Brno - venkov - 21. 7. 2020
Adresát: Kluby a účastníci soutěží OFS Brno-venkov - 31. 12. 2020
Rozhodnutí Řádná VH OFS Brno-venkov, Brno 23.1.2020 Zveřejnil: Brno - venkov - 27. 1. 2020
Adresát: Kluby a účastníci VH OFS Brno-venkov - 31. 1. 2021