Úřední deska - rozhodnutí

Kategorie Název Informace Platnost
Rozhodnutí Návrh na kandidáta Zveřejnil: Jihomoravský kraj - 14. 1. 2021
Adresát: Kluby JmKFS a ostatní účastnící soutěží JmKFS, OFS a MěFS Jihomoravského kraje - 16. 2. 2021
Rozhodnutí Registrace profesionální smlouvy Zveřejnil: Sekretariát Výkonného výboru SFČR - SFČR 13. 1. 2021
Adresát: ID 96051998 - SFČR 27. 1. 2021
Rozhodnutí Svolání řádné valné hromady OFS Břeclav Zveřejnil: Břeclav - Výkonný výbor OFS Břeclav 13. 1. 2021
Adresát: Kluby OFS Břeclav - Výkonný výbor OFS Břeclav 11. 2. 2021
Rozhodnutí Svolání VH OFS Olomouc Zveřejnil: Olomouc - OFS Olomouc 13. 1. 2021
Adresát: Kluby v působnosti OFS Olomouc - OFS Olomouc 15. 2. 2021
Zápis Zápis z hlasování VV OFS Olomouc o svolání VH Zveřejnil: Olomouc - OFS Olomouc 13. 1. 2021
Adresát: Kluby v působnosti OFS Olomouc - OFS Olomouc 15. 2. 2021
Rozhodnutí Odložení termínu zasedání valné hromady OFS Kutná Hora Zveřejnil: Kutná Hora - VV OFS Kutná Hora 13. 1. 2021
Adresát: Fotbalové oddíly OFS Kutná Hora - VV OFS Kutná Hora 15. 2. 2021
Komuniké Svolání volební valné hromady OFS Pardubice - náhradní termín Zveřejnil: Pardubice - VV OFS 13. 1. 2021
Adresát: Delegátům z řad klubů se sídlem na okrese Pardubice; delegátům z řad VV OFS; delegátům z řad RK OFS; hostům (FAČR, PKFS) - VV OFS 15. 2. 2021
Komuniké Odložení volební Valné hromady OFS Karlovy Vary Zveřejnil: Karlovy Vary - OFS Karlovy Vary 12. 1. 2021
Adresát: Fotbalové kluby se sídlem v okrese Karlovy Vary - OFS Karlovy Vary 30. 6. 2022
Rozhodnutí Svolání Valné hromady OFS Příbram 12. 2. 2021 Zveřejnil: Příbram - Výkonný výbor OFS Příbram 12. 1. 2021
Adresát: Kluby OFS Příbram - Výkonný výbor OFS Příbram 13. 2. 2021
Komuniké Valná hromada OFS K.Vary - 15. 2. 2021 Zveřejnil: Karlovy Vary - OFS Karlovy Vary 12. 1. 2021
Adresát: Fotbalové kluby se sídlem v okrese Karlovy Vary - OFS Karlovy Vary 30. 6. 2022
Komuniké návrhy kandidátů pro volby na VH OFS Zveřejnil: Praha - východ - VV OFS 12. 1. 2021
Adresát: kluby OFS P-V - VV OFS 30. 6. 2021
Komuniké návrhy kandidátů pro volby na VH OFS Zveřejnil: Praha - východ - VV OFS 12. 1. 2021
Adresát: kluby OFS P-V - VV OFS 30. 6. 2021
Komuniké Svolání valné hromady OFS Zveřejnil: Tábor - 12. 1. 2021
Adresát: Oddíly okresu Tábor - 28. 12. 2021
Komuniké Zápis č. 35/2020 VV OFS ze dne 31.12.2020 Zveřejnil: Litoměřice - VV OFS 12. 1. 2021
Adresát: kluby, hráči a veřejnost - VV OFS 30. 6. 2021
Rozhodnutí TL pro jarní část SR 2020/2021 Zveřejnil: Brno - město - 11. 1. 2021
Adresát: Kluby a účastníci soutěží MěFS - 30. 6. 2021
Komuniké Odložení VH OFS Mělník Zveřejnil: Mělník - 11. 1. 2021
Adresát: kluby - 1. 3. 2021
Rozhodnutí Svolání řádné Valné hromady OFS Nový Jičín 2021 Zveřejnil: Nový Jičín - 11. 1. 2021
Adresát: FK - 11. 2. 2021
Rozhodnutí Rozhodnutí o odložení termínu zasedání volební Valné hromady OFS Děčín Zveřejnil: Děčín - VV OFS Děčín 11. 1. 2021
Adresát: Klubům OFS Děčín, Kandidátům VH OFS Děčín - VV OFS Děčín 14. 2. 2021
Komuniké Formuláře pro návrh kandidáta pro volbu předsedy VV PKFS, za člena VV PKFS za OFS, za člena VV PKFS za kluby, za člena ORK PKFS Zveřejnil: Plzeňský kraj - PKFS 11. 1. 2021
Adresát: Kluby PKFS - PKFS 11. 1. 2022
Komuniké Valná hromada PKFS - NÁVRATKA Zveřejnil: Plzeňský kraj - PKFS 11. 1. 2021
Adresát: Kluby PKFS - PKFS 11. 1. 2022